Indløbskurven er tom

Chaos. Niels Steensens Chaos-manuscript Copenhagen, 1659. Complete edition

Lagerstatus: Ikke på lager

380,00 DKK

Niels Stensen, Steno kaldet (1638-1686) var som søn af en guldsmed ikke født til den strålende videnskabelige karriere, han fik. I sin studietid skrev han sit berømte Chaos-manuskript, hvori han nedskrev en lang række iagttagelser og excerpter fra den litteratur, han læste. Dette manuskript medbragte tog han med sig, hvor han kom frem. Efter studierne i København tog han til Holland for at færdiguddanne sig som læge. Her og senere i Paris slog han sit navn fast som en fremtrædende anatom. Mellem Holland og Paris havde Steno et ophold i København, hvor han håbede at kunne blivve ansat som anatom ved universitetet, men han blev forbigået. I 1666 nåede Steno frem til Firenze, hvor han blev ansat som læge og huslærer for storhertug Ferdinand 2s søn, Cosimo III. I Firenze fortsatte Steno sine anatomiske studier og her grundlagde han geologien.


Steno konverterede til katolicismen i 1667 efter at han i adskillige år havde ført religiøse drøftelser med mange forskellige mennesker. Konversionen har sikkert været medvirkende til, at Steno var flere år undervejs til Danmark, hvortil han var blevet kaldt med løfte om professorgage, og først efter en fornyet kaldelse, hvor han fik stillet i udsigt, at han kunne udøve sin tro frit, kom han til Danmark og begyndte som anatom. I tiltrædelsesforelæsningens slutning sagde Steno det ofte citerede Skønt er det vi ser, skønnere det vi erkender, allerskønnest hvad vi ikke fatter. Opholdet i Danmark blev hverken langt eller lykkeligt, og i 1674 vendte han tilbage til Firenze på invitation fra storhertugen, Cosimo III.


Steno blev præsteviet i 1675 og bispeviet i 1677 og blev sendt til Hannover for at virke blandt katolikkerne der; senere blev hans ansvarsområde udvidet til hele Nordtyskland, Danmark og Norge. Den videnskabelige løbebane blev lagt på hylden, og Steno pålagde sig selv en streng livsførelse. Han døde i Schwerin i 1686. Stenos kiste blev på Cosimos befaling ført til Firenze, hvor Steno blev bisat i San Lorenzo-katedralen. Steno blev saligkåret i 1988.


I København står Gottfred Eickhoffs statue fra 1963 af Steno foran Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på Nørre Alle.


Stenoforskeren August Ziggelaar fremlægger her for første gang en komplet udgave af Stenos berømte Chaos-manuskript. I værkets hoveddel, selve Chaos-manuskriptet, er teksten sideløbende Stenos latinske tekst og en engelsk oversættelse.


Ziggelaar har – i det omfang det var muligt – klarlagt, hvilke værker, Steno har excerperet, ligesom han i en længere kommentar skriver om Chaos-manuskriptets tilblivelse. Der er korte biografier af de mange forfattere, som har betydning i forbindelse med manuskriptet, og der er naturligvis noter, index m.v.

Chaos. Niels Steensens Chaos-manuscript Copenhagen, 1659. Complete edition
Klik for at se større billede

Flere visninger

Udgivet 1997
Sider 520
Forfatter August Ziggelaar
Sprog Engelsk
ISBN 87-16-15650-1
ISSN 0065-1311