Indløbskurven er tom

Arctic Imagination

Lagerstatus: Ikke på lager

299,00 DKK

Hvad gør vi, når isen i Arktis forsvinder? Sådan lyder spørgsmålet, der indledte Arctic Imagination - et transatlantisk projekt og samarbejde mellem biblioteker i København, New York, Stockholm, Oslo og Nuuk.  


Bogen Arctic Imagination er grundlæggende en hyldest til isen. Den er vokset ud af projektets mange events, live-samtaler, udstillinger, optrædener – og ikke mindst alle de bibliotekssamlinger, som Det Kgl. Bibliotek har bedt kunstnere, tænkere og forfattere om at lade sig inspirere af. I helt nye tekster af blandt andre Laurie Anderson (US), Kim Leine (NO/DK), Henrik Saxgren (DK) og Sørine Steenholdt (GL) bliver både fortidens og fremtidens Arktis nærværende for læseren.


Bibliotekernes samlinger med alverdens skatte om fortidens Arktis har haft afgørende betydning for bogen. Gribende dagbøger, fantastiske fotografier, oplysende kortoptegnelser og bevægende breve, der alle vidner om en historisk og vedvarende fascination af det kolde nord. Historisk har det været livsfarligt at færdes på isen i Arktis, men trangen til at udforske polarregionerne var så stor, at man blev ved at tage på ekspeditioner med livet som indsats.


Fortidens mægtige og farefulde is står i stærk kontrast til nutidens smeltende is. Arktis er midt i en dramatisk forvandling og hviler i dag på et skrøbeligt fundament. I denne bog kan du opleve en samling af visioner og fortællinger om isens betydning for mennesket igennem flere hundrede år.  


Stort format, gennemillustreret, engelsksprogetWhat do we do when the ice in the Arctic disappears? This is the question that began Arctic Imagination - a transatlantic project and collaboration between libraries in Copenhagen, New York, Stockholm, Oslo and Nuuk.


The book Arctic Imagination is basically a tribute to the ice. It has grown out of the project's many events, live talks, exhibitions, performances - and not least all the library collections, which the Royal Danish Library has invited artists, thinkers and writers to be inspired by. In new texts by Laurie Anderson (US), Kim Leine (NO/DK), Henrik Saxgren (DK) and Sørine Steenholdt (GL), both the past and the future's Arctic become present to the reader.


The libraries' collections of the world's treasures about the Arctic of the past have played a decisive role in the book. Heart-rending diaries, amazing photographs, enlightening card records and moving letters, all of which testify to a historic and lasting fascination of the cold north. Historically, it has been fatal to move on the ice in the Arctic, but the urge to explore the polar regions was so great that you were taking on expeditions with life as an effort.


The mighty and dangerous ice of the past stands in stark contrast to today's melting ice. The Arctic is in the midst of a dramatic transformation and rests today on a fragile foundation. In this book you can experience a collection of visions and tales about the importance of ice for man through hundreds of years.


Large format, profusely illustrated, in English.

Arctic Imagination
Klik for at se større billede

Flere visninger

Udgivet 2018
Sider 193
Forfatter Lise Bach Hansen & Juliane Hartsø Lassen
Sprog Engelsk
ISBN 978-87-7023-148-0